Aktualności

powrót

Nowa wersja inTradus Standard B2B - 2.5.0 (2019-04-11)

Co pojawiło się w nowej wersji platformy B2B?

MASKOWANIE ASORTYMENTU

Dodaliśmy możliwość zarządzania widocznością dostępnego asortymentu dla danego kontrahenta (lub grupy kontrahentów).
Dzięki temu na platformie można dostosowywać asortyment do różnych kontrahentów według własnych potrzeb.

WYŚWIETLANIE INFORMACJI O GRUPIE Z SYSTEMU ERP NA KARCIE TOWARU
 
Nowa wersja platformy pozwala na wyświetlanie informacji o grupie z systemu Subiekt GT/Navireo na karcie produktu. W ten sposób możemy prezentować dodatkowe informacje o towarze.

FILTR PO GRUPIE

Platforma ma możliwość włączenia filtra po grupie z systemu ERP wraz z opcją określenia nazwy tego filtra.
W ten sposób użytkownicy mogą szybciej znaleźć interesujące ich produkty.

Nowa wersja inTradus Standard B2B - 2.4.0 (2019-02-07)

Co pojawiło się w nowej wersji platformy B2B?

WIELE WERSJI JĘZYKOWYCH

 
Dodaliśmy możliwość wyświetlania treści na platformie w różnych językach za pomocą Google Translator. Od tej chwili na platformie inTradus Standard B2B można wybrać dowolny język, na który zostaną przetłumaczone informacje na stronie (zgodnie z działaniem Translatora).
 

OBSŁUGA RÓŻNYCH WALUT

 
W nowej wersji platforma daje możliwość zamawiania produktów w różnych walutach np. EUR, USD, ta funkcjonalność opiera się na osobnym poziomie cen w ERP. Przypisanie waluty do użytkownika odbywa się przez pole własne w Subiekcie.
 

INFORMACJE O NAJBLIŻSZEJ DOSTAWIE

 
Platforma ma możliwość pokazywania planowanej daty dostawy produktu, jeśli jest on niedostępny. Data jest pobierana z dokumentów ZD. Dzięki temu, użytkownicy systemu będą mieć informacje o terminie najbliższej dostawy.

Nowa wersja inTradus Standard B2B - 2.3.0 (2018-09-19)

20 września zaktualizujemy platformę inTradus Standard.

Nowe możliwości:

Dostosowanie wyglądu platformy

W panelu administracyjnym jest możliwość dodania własnych styli css, dzięki czemu można dostosować wygląd platformy do własnych upodobań oraz identyfikacji wizualnej firmy. Po aktualizacji prosimy o wklejenie styli do nowego modułu, który jest dla tego celu przeznaczony i usunięcie z sekcji nagłówkowej odwołania do arkuszy styli znajdujących się na Państwa serwerze.

Moduł Handlowca

Moduł handlowca pozwala zalogować się na konto klienta i w jego imieniu złożyć zamówienie, sprawdzić stan należności, przejrzeć jego zamówienia. Przez cały czas pracy na koncie klienta wyświetlona jest jasna informacja, że pracujemy w trybie handlowca. Dostęp do konta klienta jest przyznawany na podstawie dodania handlowca jako opiekuna w kartotece kontahenta w systemie Subiekt gT/Navireo. Logowanie na konto odbywa się z poziomu panelu administracyjnego.

Podgląd wyrażonych przez użytkowników zgód (RODO)

W panelu administracyjnym istnieje możliwość podejrzenia tabeli z użytkownikami oraz wyrażonymi przez nich zgodami. Dzięki temu w każdej chwili można skontrolować na jaki zakres wykorzystywania danych użytkownik wyraził zgodę.

Komunikat z informacją o cookies

W nowej wersji rozbudowaliśmy system o opcję wyłączenia domyślnego komunikatu systemowego z informacją o cookies. Administrator platformy może wykorzystać inne rozwiązanie, które taki komunikat wyświetla i zaimplementować w platformie wykorzystując możliwość dodawania własnego kodu do nagłówka lub stopki systemu.

Status synchronizacji

W panelu pokazuje się aktualny status synchronizacji dzięki czemu mamy pewność, że dane są przesyłane między platformą a systemem Subiekt GT/Navireo. W razie jakichkolwiek problemów lub podejrzeń o przerwaniu synchronizacji możemy potwierdzić podejrzenia zaglądając do panelu (wcześniej sytuacja wymagała sprawdzenia działania usługi na serwerze, na którym zainstalowany jest Subiekt GT/Navireo). Po najechaniu na ikonę statusu wyświetlona zostanie ostatnia data i godzina przesłania danych.

NOWA WERSJA INTRADUS STANDARD B2B - 2.1.0! (2017-03-13)

W nowej wersji systemu inTradus Standard B2B pojawią się:

DOKUMENTY W PDF

Wszystkie dokumenty jakie klient posiada w systemie Subiekt GT/Navireo znajdują się również do podglądu na platformie inTradus. W nowej wersji dodaliśmy możliwość pobrania pliku w formacie PDF z poziomu listy dokumentów i płatności oraz podglądu pojedynczego dokumentu.

NOWA WERSJA INTRADUS STANDARD B2B - 2.0.0! (2016-12-20)

W nowej wersji systemu inTradus Standard B2B pojawił się:

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY

W nowej wersji systemu zaimplementowany został nowy panel administratora, który posiada więcej możliwości konfiguracyjnych oraz nowoczesną szatę graficzną.

a dodatkowo:

ROZBUDOWANE KONTO KONTRAHENTA

Moje konto zostało połączone z pulpitem kontrahenta. Dzięki temu użytkownicy będą mogli zarządzać wszystkimi danymi z jednego miejsca.

ZAMAWIANIE NA WIDOKU MINIATUR

Na listach miniatur można zamawiać dowolną ilość towaru bez konieczności przechodzenia na kartę produktu.

KREDYT KUPIECKI

Administrator ma możliwość powiązania formy dostawy definiowanej w panelu administracyjnym z formą dostawy w systemie ERP. Dzięki temu, jeśli użytkownik ma w kartotece zaznaczony kredyt kupiecki to będzie miał możliwość wyboru tej formy płatności podczas zamawiania. Jeśli nie, taka opcja nie pojawi się. Ponadto, na dokumencie w systemie Subiekt GT/Navireo automatycznie zostanie zaznaczona wybrana forma płatności.

NOWA WERSJA INTRADUS STANDARD B2B - 1.4.1 (2016-05-19)

Już w piątek, 20 maja zaktualizujemy system inTradus Standard B2B.

ZNAK WODNY

W nowej wersji pojawi się możliwość automatycznego generowania zdjęć produktów ze znakiem wodnym. Administrator będzie mógł zdecydować o umiejscowieniu tego znaku. Aby skorzystać z tej funkcji, konieczne będzie przygotowanie znaku wodnego w pliku .png.

RANKING PRODUKTÓW

W Taksonomii Produktów administrator będzie mógł ustalić, które towary mają być prezentowane użytkownikom w pierwszej kolejności na platformie B2B. Tym samym, na domyślnym widoku listingu produktów w kategorii (zanim użytkownik będzie korzystał z opcji sortowania, filtrowania) wybrane produkty pojawią się na samej górze.

POPRAWKI, OPTYMALIZACJA, UX

Do nowej wersji wprowadziliśmy poprawki istotne z punktu widzenia developerów systemu inTradus. Zmiany mają na celu usprawnienie procesu dalszego rozwoju platformy i uproszczenie zarządzania wprowadzanymi zmianami.

Nowa wersja inTradus Standard B2B 1.4.0! (2016-04-11)

Już we wtorek, 12 kwietnia zaktualizujemy system inTradus Standard B2B! 
W nowej wersji pojawią się:

ATRYBUTY

W nowej wersji pojawił się moduł pozwalający na tworzenie tabel z danymi technicznymi, wyświetlanymi w nowej zakładce na karcie towaru. Zarządzanie tym modułem odbywa się z poziomu panelu administracyjnego. Dla ułatwienia użytkownik może tworzyć grupy atrybutów, które będą zawierać zbiór parametrów dla danego typu produktu (np. inny zbiór parametrów dla drukarek, inny dla faksów itd.). 

PRODUKTY POWIĄZANE I PODOBNE

inTradus Standard B2B pozwala na wyświetlanie na karcie towaru produktów powiązanych (cross sell) oraz podobnych (up sell). Zarządzanie nimi odbywa się po stronie Subiekta GT/Navireo.

POPRAWKI, OPTYMALIZACJA, UX

Do nowej wersji wprowadziliśmy poprawki i usprawnienia np. nagłówki bloków na pulpicie kontrahenta są linkami do modułów, co ułatwia poruszanie się po platformie. Dodaliśmy również symbol towaru w tabeli podsumowującej zamówienie.

Nowa wersja systemu inTradus Standard B2B - 1.3.0! (2016-03-15)

15 marca nastąpiła aktualizacja systemu inTradus Standard B2B do nowej wersji - 1.3.0! Sprawdź co się zmieniło i jakie nowe możliwości oferuje platforma!

Oto nowe możliwości, które pojawiły się w wersji 1.3.0:

SORTOWANIE PO SYMBOLU 

Na listach towarowych użytkownicy platformy mogą sortować pozycje wg symbolu (rosnąco i malejąco).

FILTROWANIE TOWARÓW

Na listach towarowych jest możliwość filtrowania wg klucza "wszystkie" lub "tylko dostępne".

ILOŚĆ W KOSZYKU

System wyświetla na listach ilość dodanych do koszyka towarów. 

MIĘKKA WINDYKACJA

Administrator platformy ma możliwość decydować o tym, czy w przypadku zaległych płatności system ma zablokować możliwość zamawiania, czy jedynie wyświetlać przypomnienie o konieczności uregulowania zaległości.

DODAWANIE PLIKÓW DO TOWARÓW

Wyświetlanie plików, które użytkownik może zobaczyć lub pobrać, w nowej zakładce na karcie towaru.

KRÓTKI OPIS PRODUKTU 

Możliwość ukrywania krótkiego opisu produktu, domyślnie wyświetlanego na karcie towaru.

STANY MAGAZYNOWE

Wyświetlanie stanów magazynowych w postaci opisowej.