Zakres funkcjonalny platformy B2B

powrót

Synchronizacja danych 

Automatyczna integracja z systemem ERP w zakresie prezentowanych w systemie danych:

 • Kartoteki kontrahentów 
 • Zamówienia 
 • Dokumenty 
 • Płatności 
 • Stany magazynowe 
 • Polityka cenowa
 •  Synchronizacja danych z szyfrowanego połączenia SSL.
 

Typ systemu

Do wyboru:

System półotwarty - do przeglądania asortymentu niewymagane jest założenie konta, jednakże asortyment prezentowany jest bez informacji o stanie magazynowym oraz cenach. Chcąc w pełni korzystać z wszystkich funkcji systemu B2B, wymagana jest poprawna autoryzacja.

System zamknięty -po wpisaniu adresu www platformy widoczna jest jedynie strona logowania. Użytkownik bez poprawnej autoryzacji nie może przeglądać bazy towarowej, cen i stanów. Nie może również zamawiać. 

Typ dostępu

Do wyboru:

·         Standardowy – jedna kartoteka kontrahenta to jeden użytkownik w inTradus Standard B2B.

·         Wiele kont do jednej kartoteki kontrahenta - zarządzanie kontami odbywa się po stronie panelu administracyjnego. Do jednej kartoteki kontrahenta przypisanych może być wielu użytkowników.

 

·         Osobna kartoteka dla płatnika, wiele kartotek dla odbiorców - zarządzanie użytkownikami odbywa się po stronie ERP. Każdy użytkownik przypisany jest do osobnej kartoteki kontrahenta w ERP, możliwe jest przypisanie innej kartoteki płatnika do wielu kartotek odbiorców. Przy wyborze tego typu wielokontowości niezbędne jest utworzenie rozszerzonego pola własnego typu SQL do kontrahenta i zdefiniowanie parametru: "Pole własne zawierające informację o płatniku".

Asortyment 

 • Podstawowe dane o asortymencie są uzupełniane w kartotekach towarowych w zintegrowanym z platformą inTradus systemie ERP.
 • Do systemu B2B pobierane są jedynie towary, które zostały odpowiednio oznaczone w systemie ERP.
 • Dane o towarach są automatycznie aktualizowane.
 • Asortyment jest porządkowany w posiadające hierarchiczną strukturę kategorie towarów. 
 • Do porządkowania asortymentu można również wykorzystać tagi produktów.
 • Towary w każdej kategorii prezentowane są na listach w postaci miniatur lub w tabeli. Użytkownik ma możliwość określenia ilości wyświetlanych produktów na stronie oraz sortowania towarów po symbolu, cenie oraz nazwie. Dodatkowo może filtrować towary wg klucza – „wszystkie” lub „tylko dostępne”. 
 • Karta produktu prezentuje następujące informacje: 
  • nazwa produktu,
  • symbol produktu, 
  • cena netto produktu,  
  • cena brutto produktu, 
  • stawka VAT, 
  • tagi produktu (definiowalne poprzez Panel Administracyjny platformy B2B). Mogą posłużyć do oznaczania nowości, promocji, etc.),
  • stan magazynowy produktu,
  • informacja o rabacie na dany produkt, jeżeli jest wprowadzony do programu Indywidualne Ceny.

Atrybuty 

 • Moduł pozwalający na tworzenie tabel z danymi technicznymi, wyświetlanymi w nowej zakładce na karcie towaru. Zarządzanie tym modułem odbywa się z poziomu panelu administracyjnego. Dla ułatwienia użytkownik może tworzyć grupy atrybutów, które będą zawierać zbiór parametrów dla danego typu produktu (np. inny zbiór parametrów dla drukarek, inny dla faksów itd.).

Produkty powiązane i podobne 

 • inTradus Standard B2B pozwala na wyświetlanie na karcie towaru produktów powiązanych (cross sell) oraz podobnych (up sell). Zarządzanie nimi odbywa się po stronie Subiekta GT/Navireo.

Kredyt kupiecki

 • Administrator ma możliwość powiązania formy dostawy definiowanej w panelu administracyjnym z formą dostawy w systemie ERP. Dzięki temu, jeśli użytkownik ma w kartotece zaznaczony kredyt kupiecki to będzie miał możliwość wyboru tej formy płatności podczas zamawiania. Jeśli nie, taka opcja nie pojawi się. Ponadto, na dokumencie automatycznie zostanie zaznaczona wybrana forma płatności.

Ranking produktów 

 • inTradus Standard B2B pozwala na wyświetlanie wybranych produktów na początku listingu towarów w kategoriach.

Znak wodny 

 • Możliwość automatycznego generowania zdjęć produktów ze znakiem wodnym. 

Zamawianie 

 • Przy pomocy guzików +/- , kontrahent może zmieniać ilość zamawianego towaru.
 • Opcja szybkiego zamawiania – kontrahent ma możliwość dodania wielu towarów do koszyka za pomocą jednego kliknięcia.
 • System posiada intuicyjny mechanizm koszyka zakupowego, znany z systemów detalicznych, dostosowany pod zamawianie hurtowe. W dowolnym momencie kontrahent może: 
  • podejrzeć zawartość koszyka,
  • zmienić zamawianą ilość danego produktu,
  • usunąć produkt z koszyka. 
 • Podgląd koszyka nie wymaga przeładowania witryny, dostępny w każdej chwili.
 • Prosta i szybka generacja zamówienia z koszyka produktów. 
 • Zalogowany kontrahent w każdej chwili ma dostęp do historii zamówień, w której może przeglądać listę zamówień. 
 • Dokumenty i płatności 
 • Prezentowanie historii dokumentów.
 • Prezentowanie terminów płatności dla danego dokumentu.
 • Prezentowanie ilości dodanych do koszyka towarów na listach towarów (pełna informacja o tym, ile sztuk danego towaru jest w koszyku, bez przechodzenia w jego podgląd).

Dokumenty i płatności

 • Prezentowanie historii dokumentów.
 • Prezentowanie terminów płatności dla danego dokumentu.
 • Miękka windykacja – Administrator platformy ma możliwość decydować o tym, czy w przypadku zaległych płatności system ma zablokować możliwość zamawiania, czy jedynie wyświetlać przypomnienie o konieczności uregulowania zaległości.
 • Możliwość pobrania dokumentów w formacie PDF.

Stany magazynowe

 • Zawsze aktualny stan magazynowy.
 • Użytkownik może zamówić więcej towaru niż jest na stanie w systemie ERP.
 • Prezentacja stanu w formie słownej: brak/mało/dostępny.
 • Wyświetlanie informacji o planowanej dostawie w przypadku produktów niedostępnych na podstawie dokumentu Zamówienia do dostawców.

Ceny i polityka cenowa

 • Platforma inTradus odwzorowuje nadane w systemie ERP rabaty kontrahentów oraz ustawione promocje. UWAGA! Platforma obejmuje w integracji działanie standardowych promocji z Subiekta GT i w tym zakresie współpracuje też z Navireo. Nie odwzorowuje natomiast możliwości rozbudowanego modułu promocji, który został wdrożony przez InsERT do Navireo.
 • Istnieje możlowość prowadzenia zaawansowanej polityki cenowej dzięki integracji z programem inDodatki: Indywidualne ceny dla Subiekta GT lub rozszerzeniem Indywidualne ceny dla Navireo. 

Powiadomienia automatyczne 

 • Informacja e-mail o zmianach dotyczących statusów zamówienia klienta. 
 • Informacje e-mail o rejestracji nowych kontrahentów, zapytaniach z formularza kontaktowego. 
 • Zapisywanie się na listy produktów, które interesują klienta a są niedostępne, z automatycznym powiadomieniem o wejściu tego towaru na stan.

Pulpit kontrahenta

 • Po zalogowaniu się do platformy kontrahent jest kierowany na pulpit, na którym prezentowane są:

  • Dane opiekuna handlowego (imię i nazwisko). Jeśli jest zainstalowany również Gestor to wyświetlane są dodatkowo mail oraz telefon.
  • Dane konta: hasło, dane osobowe, zgody RODO.
  • Dane o ostatnio złożonym zamówieniu (numer, wartość netto, status).
  • Dane o łącznej liczbie zamówień oraz ich wartości.
  • Dane o płatnościach i przeterminowanych dokumentach.
  • Ulubione towary.
 • Istnieje możlowość prowadzenia zaawansowanej polityki cenowej dzięki integracji z programem inDodatki: Indywidualne ceny dla Subiekta GT lub rozszerzeniem Indywidualne ceny dla Navireo.

Moduł Handlowca

 •  Moduł handlowca pozwala zalogować się na konto klienta i w jego imieniu złożyć zamówienie, sprawdzić stan należności, przejrzeć jego zamówienia. Przez cały czas pracy na koncie klienta wyświetlona jest jasna informacja, że pracujemy w trybie handlowca. Dostęp do konta klienta jest przyznawany na podstawie dodania handlowca jako opiekuna w kartotece kontrahenta w systemie Subiekt GT/Navireo. Logowanie na konto odbywa się z poziomu panelu administracyjnego.

Zarządzanie stronami www

 • Tworzenie dodatkowych stron informacyjnych w systemie i zarządzanie ich treścią za pomocą Panelu Administracyjnego. Możliwość określania, które strony są widoczne dla klientów zalogowanych, niezalogowanych.
 • Możliwość tworzenia i zarządzania opcjami menu głównego. Możliwość budowania wielopoziomowego menu głównego.

Zarządzanie użytkownikami

 • Tworzenie wielu użytkowników dla jednej kartoteki kontrahenta.
 • Możliwość zdefiniowania innej kartoteki kontrahenta jako płatnika (przy wybraniu odpowiedniego trybu dostępu - Osobna kartoteka dla płatnika, wiele kartotek dla odbiorców.

Zarządzanie zgodami użytkowników

 • Tworzenie treści zgód dla zarejestrowanych i rejestrujących się użytkowników.

Zarządzanie płatnościami i dostawami

 • Sposoby płatności są definiowane w Panelu Administracyjnym i mogą mieć określoną nazwę i opis. Możliwe opcje konfiguracji związane z wyborem danej formy płatności to:
  • brak dodatkowego kosztu,
  • koszt określony jako stała wartość,
  • koszt określony jako wartość procentowa zamówienia.
 • Sposoby dostawy są definiowane w Panelu Administracyjnym i mogą być wyliczane wg jednej z wybranych opcji:
  • stałej ceny,
  • ceny + procent wartości zamówienia,
  • procent wartości zamówienia, ale nie mniej niż cena podana w panelu,
  • cena ustalana indywidualnie przez pracownika po złożeniu zamówienia,
  • dostawa bezpłatna.
 • Dla każdej formy dostawy należy przypisać możliwe do wybrania formy płatności.

Pliki do pobrania

 • Wyświetlanie plików, które użytkownik może zobaczyć lub pobrać, w zakładce na karcie towaru.

Aktualności

 • Po zdefiniowaniu strony, która zawiera aktualności, można swobodnie dodawać artykuły, które będą opatrzone datą dodania i streszczeniem prowadzącym do pełnej treści artykułu.
 • Możliwość określenia daty publikacji przygotowanego artykułu.

Personalizacja systemu

 • Możliwość podmiany logotypu oraz danych teleadresowych i kontaktowych firmy.
 • Możliwość zmiany logo strony.
 • Z poziomu panelu administracyjnego możliwość edycji danych w wiadomościach e-mail: logo, prefix tematu maila, tekst pozdrowienia, dane adresowe w stipce maila.
 • Możliwość dodania własnego kodu przed zamknięciem head oraz przed zemknięciem body.
 • W panelu administracyjnym jest możliwość dodania własnych styli css, dzięki czemu można dostosować wygląd platformy do własnych upodobań oraz identyfikacji wizualnej firmy. Po aktualizacji prosimy o wklejenie styli do nowego modułu, który jest dla tego celu przeznaczony i usunięcie z sekcji nagłówkowej odwołania do arkuszy styli znajdujących się na Państwa serwerze.
 • Możliwość tłumaczenia treści na stronie na inne języki za pomocą Google Translator.  

 

Zapoznaj się również z wymaganiami platformy inTradus.